پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها - 18 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها - 18 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها - 18 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها

پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها

پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها

پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها

پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها

پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها

http://kavirsell.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

عرفان خدا محور، از طریق آگوستین قدیس به جهان مسیحیت راه یافت و عرفان مسیح محور، بر اساس تعالیم پولس شکل گرفت و محور مشترک، این پیوند عاشقانه با خداست.
اما در کامل ترین شکل آن، عمیق ترین پیوند انسان با خدا، به صورت عشق معنوی تجلی کرده است. سلوک عرفانی، در تمامی تأملات و اندیشه های عرفانی، مجموعاً سه مرحله داشتند، که عبارت اند از: تزکیه، اشراق، اتحاد.
تزکیه یا تصفیه، به معنای تهذیب نفس و کناره گیری از علایق دنیوی ست، که تا اندازه ای، به واسطه ی ندامت و تلاش خود سالک، حیات معنوی را آغاز می کند. اشراق، یعنی یقین همراه با آرامش سالک به خدا و ادراک ارزش های حقیقی زیستن در نور او، که پاداش اراده ی تسلیم شده است و بالاخره اتحاد، به معنای هماهنگی کامل و عاری از خودبینی واراده تازه تولد یافته با خداست، که نسبت عارف کامل به خیر ازلی را، همچون نسبت دست انسان به خود قرار می دهد.
عرفان مسیحی، با رساله ی پولس قدیس آغاز می شود. پولس قدیس، یکی از بزرگ ترین رسولان و مبلغان مسیحی است. وی هرگز در دوران حیات حضرت عیسی مسیح (ع)، با او ملاقاتی نداشته است. پس از عروج مسیح، از بی رحم ترین شکنجه گران مسیحیان بود. او به عنوان حاکم شرع، به سوی دمشق رفت. در میان راه، ناگهان نوری فرود آمد و حرکت و آواز مسیح را شنید که گفت: «ای شائول، چرا به من جفا کردی؟ من عیسی هستم. اکنون برخیز و به شهر برو. آن جا به تو خواهند گفت چه باید کرد.» و شائول نابینا شد.
بعد از مدتی، شفا پیدا کرد و به مسیحیت ایمان آورد و از بزرگ ترین مبلغان مسیحی شد.
ب) قدیس آگوستین:
در قرن چهارم، با قدیس آگوستین و کتاب اعترافات او مواجه می شویم. در این کتاب، گزارش های گسترده ای از الطاف الهی و خلسه ی آگوستین به چشم می خورد. روح پر رمز و راز او، از یک سو به خاطر مکاشفاتی که بر اثر مطالعه ی نامه های پولس به وجود آمد شکل گرفت.
و از سوی دیگر، تحت تأثیر برخی انسان های مؤمن مسیحی واقع شده بود. او غرور و تکبر را در خود کشت و معنویتی نو در او متولد شد.
آگوستین، بخشی از حیات معنوی خود را این گونه توصیف می کند:
«من دور افتاده بودم و سراسر زندگی ام را تاریکی فرا گرفته بود. با وجود این، در آن جا هم به دام عشق تو حال شاهد باش که اینک به سوی تو باز می گردم و در چشمه ی تو غرقم. نگذار کسی در مسیرم به توی تو مانع شود. ای خدای من، خودت را به من بنما و به سوی من رو کن. بنگر که به تو عشق می ورزم و اگر این عشق اندک است، توفیقم ده تا آن را قوت بخشم. می خواهم عشقم مقبول تو باشد و دیگر از تو دور نیستم، تا آن هنگام که زندگی ام در نهانگاه خشنودی تو فنا شود».

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها است

برای دانلود کل پاورپوینت استثنایی خلاصه از بخش های کتاب آفتاب و سایه ها از لینک زیر استفاده کنید: